Ai missäkö Paimen? Älä siitä huoli, mennään vaan entisten pyhien askelissa!

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Näin me uskomme / So we believe

Haluamme, että jokainen ihminen pääsisi taivaaseen

We want that every people would get to the sky. 

Siksi olemme Jumalan valtakunnassa päättäneet, että aloitamme lähetystyön myös täällä internetissä ja englanniksi.

That's why we have in the God's kingdom finished that we start making sending job also here in the internet and in English. 

Uskomme, että jos uskomme Jumalaan ja saamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin pääsemme taivaaseen.

We believe that if we believe to the God and get our sins sorry given in Jesus's name and blood we get to the sky. 

Uskomme, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden.

We believe that people are saved alone from belief, alone from grace, alone Christ's earnings' star's. 

Tällä tavalla uskomalla me kerran kostumme perille.

On this habit believing we one time moisten to the rears.

Siksi sanomme sinullekin, että tee parannus!

That's why we say also to you, that make an improvement!

Ja vaikka täällä ajassa vihollinen käy välillä ympärillämme kuin kiljuva jalopeura, niin Jumala meitä varjelee.

And even if here in the time the enemy goes at gap around us like a screaming noble deer, so the God us protects.

Valitettavasti tässä ajassa moni kieltää uskonsa ja hylkää Jumalan valtakunnan.

Complainingly in this time many ban their belief and cancel God's Kingdom.

Mutta me haluamme olla matkaa tekemässä ja uskossa vaeltaa entisten pyhien askelissa.

But we want to be making trip and in belief hike in previous' holies' steps.

Näin meillä on lupa jäädä uskomaan tänäkin iltahetkenä.

So we have a permission to remain to believing also this evening moment.

torstai 2. huhtikuuta 2015

Ehtoollinen uskovaisen raamatunkäännöksen mukaan

Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini."

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on alkoholitonta."