Ai missäkö Paimen? Älä siitä huoli, mennään vaan entisten pyhien askelissa!

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Näin me uskomme / So we believe

Haluamme, että jokainen ihminen pääsisi taivaaseen

We want that every people would get to the sky. 

Siksi olemme Jumalan valtakunnassa päättäneet, että aloitamme lähetystyön myös täällä internetissä ja englanniksi.

That's why we have in the God's kingdom finished that we start making sending job also here in the internet and in English. 

Uskomme, että jos uskomme Jumalaan ja saamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin pääsemme taivaaseen.

We believe that if we believe to the God and get our sins sorry given in Jesus's name and blood we get to the sky. 

Uskomme, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden.

We believe that people are saved alone from belief, alone from grace, alone Christ's earnings' star's. 

Tällä tavalla uskomalla me kerran kostumme perille.

On this habit believing we one time moisten to the rears.

Siksi sanomme sinullekin, että tee parannus!

That's why we say also to you, that make an improvement!

Ja vaikka täällä ajassa vihollinen käy välillä ympärillämme kuin kiljuva jalopeura, niin Jumala meitä varjelee.

And even if here in the time the enemy goes at gap around us like a screaming noble deer, so the God us protects.

Valitettavasti tässä ajassa moni kieltää uskonsa ja hylkää Jumalan valtakunnan.

Complainingly in this time many ban their belief and cancel God's Kingdom.

Mutta me haluamme olla matkaa tekemässä ja uskossa vaeltaa entisten pyhien askelissa.

But we want to be making trip and in belief hike in previous' holies' steps.

Näin meillä on lupa jäädä uskomaan tänäkin iltahetkenä.

So we have a permission to remain to believing also this evening moment.

5 kommenttia:

 1. On tämä suuri siunaus, että te näin arvokasta käännöstyötä jaksatte aivan ilman rahatta ja palkatta tehdä! Näin autamme entistä suurempaa joukkoa kostumaan taivaan ikuisiin häihin.

  It is a huge blessing, that you manage to make this expensive turning job fully without no money and no salary! This way we help ever bigger group of people moisten to the forever weddings in the sky.

  VastaaPoista
 2. moisten to the rears, kaikkien aikojen paras :)

  VastaaPoista
 3. Ihan ystävällisesti totean, että tunsin todella myötähäpeää lukiessani jonkun raukan hengentuotteita. Voi meitä. Ja vielä kerran: voi teitä.

  Tiedättekö: kaikella on rajansa. Joskus sanoma kääntyy itseään vastaan, kun oikein yrittää keksiä olla kovin nokkela.

  VastaaPoista
 4. Edellisestä käännös, kuten nykylinjaan kuuluu. Previous turnlation, like to the nowadays line belongs.

  Very friendlyly I state, that I in a real way felt withheld shame, when I read some poor's soul's products. Butter us. And one time more: butter you.

  Do you know: everything has borders. Sometimes Sanoma Magazines turns against itself, when in a real way tries to make oh so clever cookies.

  VastaaPoista
 5. Tuo edellinen käännös! :DD
  That previous translation! :DD

  VastaaPoista

Näin saamme jäädä yhdessä tälläkin hetkellä uskomaan kommentoijista hyvää.